Traktorprojektet är igång

En fantastisk start på 2016 – traktorn är i full gång på åkrarna i Rift Walley och efterfrågan är givetvis enorm från jordbrukarna i området. En mycket positiv Dickson Karani har sjösatt det hela och allt ser lovande ut. Vakter och vakthundar förstärker säkerheten runt det garage som förvarar den maskinella utrustningen - eftertraktade dyrgripar. Ansvarig för hela driften är James Okiru, en ung man från Zimlat med högskoleutbildning inom jord- och skogsbruk. Ett stort och viktigt steg på vägen mot självförsörjning är taget. Inom kort finns mer att läsa.