Traktorprojektet rullar vidare

Efter sex månader ser det lovande ut. Halva traktorn med tillhörande utrustning (liknande den på bilderna) har vi nu säkrat ekonomiskt och vi kämpar vidare för att få ihop resterande summa. Läs om detta fantastiska traktorprojekt under fliken FRAMTID. New Holland tillverkar efterhand vi för över pengar. De garanterar leverans i januari som är vårt mål.

Vill du vara med och bidra? För över din gåva till bg 262-6414 och märk ”traktor”.

Stort tack så här långt till alla privatpersoner, föreningar och hälsokedjan Life i Norge och Sverige som är med och stöttar!