Utbildningar kommer ikapp i pandemins spår.

Myndigheterna i Kenya har gjort ett bra arbete med att få ordning på alla olika utbildningar, årskurser och examen. Genom effektivare studietakt räknar man nu med att eleverna ska kunna komma ikapp det de förlorat under den pågående pandemin. Även internatskolorna har klarat öppethållandet utan ökad smittspridning. Nu hoppas vi att alla våra duktiga elever kan få fullfölja sin skolgång utan fler avbrott.