Zimlat klarar regnen

Översvämningar har drabbat flera platser i Kenya och många byar runt Mombasa riktigt hårt. Men Zimlat har haft tur – visserligen stora vattensamlingar och flera familjer har tillfälligt fått lämna sina hus med gyttjefyllda golv, men inget utbrott av kolera och inga svåra hälsoproblem. Detta mycket tack vare alla de toaletter som ”vår” trogna stiftelse bidragit med till byn.

Dickson och hälsokliniken lär barn och föräldrar att koka vatten med salt i. Här badar man fötterna och tar död på insekter som annars lägger ägg under huden. Insekter som kläcks i mängder under regnperioden och som finns i de roliga små vattenpölarna.