BUSSPROJEKTET

Ökad självständighet – vår målsättning

Tanken och förhoppningen med alla bidrag och hjälpinsatser är givetvis att de ska leda till ökad självständighet och minskat beroende.

Den yttersta formen av "hjälp till självhjälp" är väl egentligen vad hela projekt "Zimlat for life" handlar om. Kan hjälpen ges bättre, kan pengarna satsas bättre, än att ge möjligheter till den uppväxande generationen att få utbildning och kunskap?

En plattform till att klara sig själva i sitt kommande liv. Sedan starten 1997 har tusentals barn och ungdomar fått just denna plattform – de kommer inte att leva i misär och vara beroende av stöd, de kan själva ta kommandot över sina liv.

Var det då möjligt att göra själva skolprojektet/driften av skolan självgående? En omöjlighet kan tyckas - få privata skolor i Sverige lyckas med detta, trots statliga bidrag och betalande elever. Hur skulle det vara möjligt i slummen i Kenya, där familjerna inte ens kan betala en läsebok?

Bussar kör för Zimlat Primay School
 Men plötsligt var den där; iden och möjligheten till ökad självständighet för skolan! I Kenya har lokaltrafiken utgjorts av mängder av "Matatus" – gamla folkvagnsbussar, framförda av körkortslösa män, många helt utan trafikvett. Trafikdöden är enorm och kostnaderna för staten stora. Med start 2013 tog myndigheterna tag i problemet och licenser för Matatus dras successivt in. Hårda krav ställs på alla fordon som ska transportera människor, samt givetvis utbildade chaufförer. Här öppnade sig nu nya möjligheter på en marknad där behovet är gigantiskt. Dickson Karanis idé var väl genomtänkt och noga uträknad. Sammanfattad kan man säga att överskottet från 2 bussar rullande i lokaltrafik täcker lärarlöner, drift och underhåll av Zimlat Primary School. Detta efter att elevantalet minskats en del, naturligt, genom att färre nya barn tagits in i förhållande till antalet som gått ut årskurs åtta.

 Tack vare insamlade pengar i samband med en konsert med Helen Sjöholm på Falköpings stadsteater april 2013 blev den första bussen en verklighet. Platsbyggd av Izuzu i Mombasa, utrustad med specialutrymmen både under säten och på taket, för att kunna ta med mycket bagage och även fungera som "post och pakettransport". Radio och högtalare spelar musik och nyheter för resenärerna - en detalj som gör att "vår" buss prioriteras högt av resenärerna. Chaufförer och konduktörer samt avslösare är alla välutbildade och erfarna. Samtliga har även fått genomgå första hjälpen utbildning - något som är ett krav från kenyanska myndigheter. Då den första bussen gav det överskott som vi hoppades på, startades tillverkningen av den andra bussen efter att olika sponsorer och privatpersoner skjutit till pengar. Sedan 1 december 2014 är båda bussarna i drift och 2015 var året då Zimlat Primary School blev självständig.


Dessvärre satte pandemin djupa spår i Zimlat, såväl som i resten av världen. Genom att sälja av traktorer och bussar klarade sig skolan år 2022 ut, men är nu beroende av sponsorpengar igen. Från och med januari 2023 lämnade vi med tacksamhet över till en tysk sponsor som har för avsikt att fullfölja.