FADDERVERKSAMHET

I Kenya är det skolplikt och alla har rätt till skolgång. I verkligheten innebär det att man ändå måste betala en skolavgift för bänk, uniform, mat och material - en omöjlighet för många barn i Zimlat där föräldrarna knappt klarar mat och uppehälle.

För att även ge de sämst ställda en chans finns fadderverksamhet kopplad till Zimlat projektet. Den har pågått i över 15 år, berört många hundra barn och inneburit enorma skillnader för de som annars stått helt utan möjligheter

Inför 2020 har vi 41 barn på primary, 75 elever på secondary och 12 elever som studerar på högskola/universitet/yrkesutbildning. Att vara fadder kräver väldigt lite men betyder oerhört mycket. Betalningen sker en gång per år. Foto och information om berört barn förmedlar vi med hjälp av rektor och projektansvarig på plats, Dickson Karani.

Kostnaderna varierar beroende på vilken utbildningsnivå barnet befinner sig på. Årsavgifterna för secondary school och universitet/högskola är givetvis högre och innebär också boende på internat.

Från och med 2016 startar vi inte upp nya fadderbarn från förskolan. Nu jobbar vi under mottot ”hjälp ett barn i mål”. Det innebär precis som det låter att ingen elev som påbörjat sin skolgång ska tvingas sluta för att en fadder kliver av och ingen ny kliver på. Därför har vi givetvis alltid behov av faddrar till alla nivåer. Maila till info@zimlatforlife.se om du är intresserad - vi berättar vilka barn som för närvarande står utan fadder, vilken skolnivå och vilka kostnader som gäller. Det finns både kortsiktiga och långsiktiga behov och ditt stöd är oerhört viktigt!

Ett annat alternativ att ”hjälpa ett barn i mål” är att stödja Familjen Rabes utbildningsfond. Den kan du läsa mer om under egen flik i menyn.
 
Under fliken "Eftergymnasial utbildning" kan du läsa om några av våra duktiga och studiebegåvade elever som har ”kommit i mål”. Samtliga är unga män och kvinnor från Zimlat, som tack vare fadderverksamheten nått fram. Många av dem ger idag tillbaka genom att vara mycket fina förebilder och inspiratörer för de yngre eleverna på Zimlat Primary School.