FAMILJEN RABES FOND

Familjen Rabes fond har kommit till för att hjälpa elever att ”komma i mål”.

Det händer att faddrar av olika anledningar tvingas kliva av sina åtaganden och därmed tappar barnet/eleven sin ekonomiska möjlighet att studera klart. Det kan handla om något/några år på primary school (grundskolan) eller secondary school (gymnasium). Det kan också handla om enstaka terminer, kortare yrkesutbildningar eller avslutande kurser på universitet/högskola.

Att inte nå fram, att inte komma i mål, är givetvis oerhört frustrerande för eleven. Det handlar om den sista biten till att kunna bli självförsörjande efter många års slit. För oss som ansvarar för fadderverksamheten är det både jobbigt och svårt att, ofta med kort varsel, finna nya faddrar och ekonomiska lösningar som förhindrar att elever tvingas avsluta i förtid. Vi känner ett stort ansvar att alla de barn vi gett möjlighet att påbörja en utbildning också ska kunna fullfölja den. Vi kan inte låta någon av ”våra” fadderbarn hamna i det tomrum som skulle uppstå med en halvfärdig utbildning.

Familjen Rabe och det familjeägda företaget Hela Pharma startade Zimlat for life- projektet 1997. Under många år drev de hela skolan och matprogrammet framåt med varsamhet, generositet och omtänksamhet. 2008 såldes företaget och med nya ägarna dog intresset för Zimlat och sponsringen upphörde successivt. Familjen Rabes engagemang har dock fortsatt och varit en värdefull trygghet.

Under hösten 2016 mottog organisationen Zimlat for life en stor donation från familjen Rabe, tänkt att vara en ekonomisk hjälp och trygghet när elever kommit i kläm enligt ovan.

Därför finns från och med januari 2017 ”Familjen Rabes fond”. Hit kan du också bidra ekonomiskt och hjälpa till att få elever i mål. Som alltid går 100 % av skänkta medel till ändamålet och du gör en oerhört viktig insats. Små som stora gåvor mottas tacksamt. Ett alternativ för dig som tycker att utbildning är ett bra sätt att bistå, men inte vill ha ett personligt eller långsiktigt engagemang.

För över ditt bidrag till bg 262-6414 märkt ”Rabes fond”.

Vill du ha gåvobevis/intyg maila info@zimlatforlife.se så ordnar vi det.