HÄLSOKLINIKEN

För att möta upp det enorma behovet av sjukvårdande och hälsoförebyggande åtgärder byggdes en hälsomottagning i anslutning till skolan. Under åren 2006 till 2017 var det Life hälsokedja i Sverige som sponsrade driften med löner, läkemedel och förbrukningsmaterial.  Sedan 2011 finns även ett laboratorium i anslutning till hälsokliniken (sponsrat av Frejborgs fastigheter).

Detta innebär att många prover kan analyseras direkt på plats vilket ger en snabbare diagnos och behandlingen kan påbörjas tidigare.

Laboratorieingenjören som arbetar där är ingen mindre än Jane Awino, en av de första eleverna i Zimlat Primary School som fått sin utbildning sponsrad av en fadder i Sverige. I dag arbetar hon med stort ansvar för den dagliga verksamheten tillsammans med läkaren och de två biträdena. På agendan står bl a:

- Årliga hälsokontroller av samtliga barn
- Sjukvård, behandling och medicinering
- Akut lättare sjukvård
- Hygien- och smittspridningsinformation
- HIV/AIDS utbildning
- Stöd och rådgivning till familjer med särskilda behov
- Hjälp med insekts- och parasitsanering i hemmen.

År 2018 står hälsokliniken på egna ben och är befriat från bidragsberoende. Detta unika steg har blivit möjligt tack vare insamlingar som gjorts i huvudsak av Life hälsokedja i Sverige och Norge.