HISTORIK

Första kontakten med byn Zimlat
Under en semesterresa i Kenya 1997 kom två privatpersoner (Per-Åke Claesson och hans fru Gunilla) i kontakt med slumbyn Zimlat, några mil söder om Mombasa. En by där fattigdom och total avsaknad av både elektricitet och rent vatten gjorde livsvillkoren mycket svåra för de nära 3000 invånarna. Närmare 65 % av befolkningen bestod av barn, där de flesta förlorat åtminstone en förälder i HIV/AIDS, malaria eller andra sjukdomar orsakade av de svåra förhållanden som rådde. 

 I en by utan hopp och med dåliga framtidsutsikter drevs dock en liten skola. Under ett mangoträd undervisade läraren Dickson Karani ett antal barn. Han drevs av en vision: ökad utbildning och kunskap för den uppväxande generationen är enda vägen ur fattigdom och förtryck.

Dickson Karani
Dickson Karani är rektor och skolans eldsjäl. Dickson fick möjlighet att gå i high school tack vare hjälp av Ben Humprey, en brittisk missionär. Han utbildade sig till lärare i Kampala, Uganda och var klar med sin examen 1987. Dickson kommer från västa Kenya och tillhör Turcana-stammen, den stam som vid sidan av Masajerna är den kanske mest exotiska. Precis som för de flesta Kenyaner präglades hans uppväxt av fattigdom och förtryck, men han fick lära sig att älska sina medmänniskor lika mycket som djur och natur. Varje morgon gick man ut ur hyddan, vände sig mot den uppstigande solen och tackade för allt som fanns; djuren, växterna och livet. Att Dickson älskar sina medmänniskor är något utmärkande för denna man. Inte minst när det gäller barnen.

Hjälpinsats
Mötet med byn och Dickson Karani satte djupa spår och hemma i Sverige igen togs beslutet att företaget Hela Pharma AB (ägt av familjen Rabe), där Per-Åke Claesson var anställd, skulle bidra med en summa pengar för att borra en brunn i byn.

Starten
Kontakten var etablerad och intresset och engagemanget från alla i företaget blev snabbt stort. Som en rent humanitär insats startades "Projekt Zimlat", där byggandet av skolhus, en skolbespisning, en hälsomottagning stod på programmet. Projektansvarig på plats blev Dickson Karani, som samtidigt blev rektor för Zimlat Primary School. Här hemma har det propagerats för att aldrig skicka pengar för de försvinner i privata fickor, men det var precis det som gjordes. Väl medvetna om riskerna skickades pengar till borrandet av en vattenbrunn och till skolbyggnaden. Noggranna kontroller gjordes med hjälp av projektplaner, offerter och bildbevis. Kontaktpersonen var och är rektor Dickson Karani. Utan honom hade projektet kanske aldrig blivit verklighet. Han har bevisat att han är en lojal och synnerligen ärlig person som kan hantera projektets pengar rätt.

Ökat intresse
Projektet som från början var tänkt som en liten humanitär insats, inspirerande och engagerande för personalen på Hela Pharma har alltså vuxit i omfattning. Detta unika projekt, utan religiösa eller politiska intressen, och där alla satsade medel oavkortat går dit de ska – utan mellanhänder, har väckt mycket positiv uppmärksamhet. Sedan flera år tillbaka är mängder av privatpersoner, butikskedjor, föreningar, skolor och företag involverade i allt från driften av projektet till fadderverksamhet. Projektet ”Zimlat for life” drivs som ideell organisation.