SKOLAN

Zimlat Primary School är namnet på skolan i byn. Skolan startades av rektorn och eldsjälen Dickson Karani. Dickson, som fått hela sin skolgång och lärarutbildning bekostad av en engelsman, ville ”betala tillbaka” genom att hjälpa andra fattiga barn till utbildning.  Pengar till skolböcker och annat material fick Dickson genom att söka sig till de stora hotellområdena och erbjuda turister vandringar i Zimlat. Lektionerna, för de omkring 75 barn som då deltog i undervisningen,

hölls i en lånad kyrksal eller mestadels ute under ett mangoträd. Studierna stördes av stekande sol, sand, vindar och ibland hällande regn. Dessutom hindrade undernäring och sjukdomar barnen från att orka följa med på lektionerna.

1997 gick Hela Pharma AB in och sponsrade med först det högst prioriterade; borrandet av en brunn för att ge byn tillgång till vatten. Därefter började byggandet av det första riktiga skolhuset. Lokal arbetskraft anlitades och gav därmed också en rad arbetstillfällen. Skolsalarna blev snabbt för små för den tillströmmande skaran elever och nya skolbyggnader tillkom kontinuerligt.

Sedan projektet startades har fem skolhus byggts och ca 500 barn har nu möjlighet till skolgång från förskola upp till årskurs åtta. Ett trettiotal anställda från närområdet ansvarar för alla aktiviteter i projektet. Skolan är godkänd av Kenyanska myndigheter, men beslutet togs från start att hålla skolan privat för att undervisningen ska komma de allra fattigaste till godo.

Kunskapsmässigt kan dessa förut helt utdömda barn nu mäta sig med bättre beställda och 35 av dem går nu på högre universitetsutbildning (sponsrade av privatpersoner). Rektor Dickson lägger stor vikt vid att hälften av eleverna ska vara flickor och jobbar hårt för att ändra den tidigare rådande synen: att pojkar är mer värda. Social misär och ett tungt arv byts mot möjligheter och utveckling. Under åren som skolan varit i drift har mer än 9000 barn lärt sig läsa och skriva.

Under 17 år bidrog Hela Pharma till alla lärarlöner. Även gåvor och bidrag från privatpersoner, skolor, andra företag och föreningar har varit en viktig del av skolans utveckling.

Från 2015 står skolan på egna ben och är oberoende av sponsorpengar för att klara drift och löner. Detta närmast omöjliga steg gick att ta tack vare bussprojektet. Läs mer om detta under fliken ”Bussar”.

Vill du vara med och bidra extra till skolan? Skolbänkar, stolar slits fort och böcker/skolmaterial kan det aldrig bli för mycket av. Kontakta oss - du hittar uppgifterna på kontaktsidan.