SKOLMATEN

Skolmaten är ett absolut måste. Utan den skulle inga elever kunna komma till skolan – de skulle tvingas vara hemma och aktivt delta i kampen att få ihop föda. För många av skolbarnen är just skolmåltiden den enda måltid de intar under en dag. Vissa barn är i stort sett utan mat under helger när skolan är stängd.  Varje dag serveras samma mat: bönor, majs, kryddor och olja. En typisk afrikansk rätt som är näringsrik, kostnadseffektiv och oerhört uppskattad.

Tre kockar lagar och serverar de närmare 600 portionerna mat. De tillagas över öppen eld i stora kokkärl eftersom eltillgången är alltför opålitlig. Skulle skolmaten utebli en dag är det katastrof. Bränsle samlas in av kvinnor i byn och ger på så sätt inkomst till behövande familjer.

Projekt Zimlat for life har under åren saknat en fast sponsor till skolmaten och oron och kampen har varit stor för att årligen få ihop den nödvändiga budgeten. Privatpersoner och skolor har bidragit och räddat situation. 2015 gjorde hälsokejdan Life Sverige och Life Norge gemensam sak för att lösa problemen. Tillsammans har det drivit projektet ”Smart Bistånd” och samlat in pengar till en modern traktor och tillhörande jordbruksredskap. Målsättningen var att få hela skolmatsprogrammet självgående och dessutom få ekonomi nog att servera barnen måltider även under de månader och helger när skolan håller stängt. Från och med 2017 fungerar skolmaten helt självständigt och är fritt från bidragsbehovet.

Läs mer om detta under fliken ”Traktor & Jordbruk